İstanbul'un Fethiyle Özdeşleşmiş 8 Efsane ve Söylenti: 1- Çemberlitaş kehaneti

  • gapshoes

Kuşatma esnasında birçok Bizanslı falcı, Osmanlı'nın İstanbul kuşatmasında başarılı olacağını söylemiştir. Ancak Stavros Sütunu, yani günümüzdeki Çemberlitaş'a geldiklerinde ilahi bir güç onlara yardım edecekti.

 

 

Osmanlı ordusu Çemberlitaş'a geldiğinde gökten bir melek kılıcı ile inip, bu kılıcı sıradan bir Bizanslıya verecek, ve o Bizanslı da Osmanlı ordularını İran'a kadar püskürtecekti.

 

 

Bu sebeptendir ki birçok Bizanslı, kuşatma esnasında Çemberlitaş'ın -kuşatma birliklerine göre- arkasında bulunan Ayasofya'ya sığınmıştı.